บริการ Windows Server Update Services(WSUS) เป็นบริการแก้ไขปัญหา ช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยบริหารจัดการและกระจายโปรแกรม Service Packs, Critical Updates, Critical Security Updates และ Microsoft Office Updates ของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม Microsoft Office ไปยังเครื่องไคลเอ็นต์ที่ขอใช้บริการภายในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การอัพเดตโปรแกรม Patches ของเครื่องไคลเอ็นต์ภายในเครือข่ายที่ขอใช้บริการ WSUS ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการโดนโจมตีและนอกจากนี้เครื่องไคลเอ็นต์ไม่ต้องติดต่อขออัพเดตจากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรง ซึ่งใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารนานกว่าและยังช่วยประหยัดช่องทางการสื่อสารออกภายนอกประเทศอีกด้วย


WSUS รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 , Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows XP x64 Edition
 • Microsoft Windows XP x64 Edition Version 2003
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Vista Ultimate Language Pack
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 7 Language Interface Pack
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 8 Language Interface Pack
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows Server 2008 Server Manager Dynamic
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2016

 • Patches ที่ให้บริการผ่าน WSUS

 • Windows Service Packs
 • Windows Critical Updates
 • Windows Security Updates
 • Windows Updates
 • Windows Security Essentials
 • Windows Office 2002/xp
 • Windows Office 2003
 • Windows Office 2007
 • Windows Office 2013
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 , Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows XP x64 Edition
 • Microsoft Windows XP x64 Edition Version 2003
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Vista Ultimate Language Pack
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 7 Language Interface Pack
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 8 Language Interface Pack
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows Server 2008 Server Manager Dynamic
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2016

 • คำแนะนำ

  ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ติดตั้งบริการ WSUS แล้วพบว่ามีปัญหาว่ามีการบังคับลง Windows Media Player 11 แล้วปรากฎว่าการติดตั้งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการ Windows ที่ท่านใช้ว่า ได้มีการ validate ลิขสิทธิ์การใช้งานหรือยัง ถ้าท่านไม่ได้ validate จะทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ ขั้นตอนการแก้ไขสามารถทำได้ดังนี้
        1. ถอนการติดตั้งของโปรแกรม Windows Media Player 11 โดยคลิ๊กปุ่ม Start > Settings > Control Panel แล้ว Double click เลือก Add or Remove Programs และเลื่อนเลือกรายการของโปรแกรม Windows Media Player 11 แล้วคลิ๊กปุ่ม remove หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอน remove ให้รอจนเสร็จ แล้วปิดหน้าจอ Control Panel
        2. ยกเลิกการใช้บริการ WSUS < คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการยกเลิกใช้งาน >
        3. ติดตั้งใช้บริการ WSUS ใหม่ < คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน >
        4. เมื่อท่านติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีโปรแกรม update ต่างๆ จะมีรูปไอคอนรูปเครื่องหมายตกใจสีเหลือง ปรากฎขึ้นที่ Task bar ให้ท่าน Double click ไอคอนนั้น แล้วจะมีหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม patch ต่างๆ ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอ ในกรณีที่ท่านเลื่อนดูรายการแล้ว พบว่ามีรายการ Windows Media Player 11 อยู่ ให้ท่านคลิ๊กเครื่องหมายถูกออก หรือมีโปรแกรมที่มีหัวข้อเกี่ยวกับ validation ก็ให้คลิ๊กเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิ๊กปุ่ม Install ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งตามปกติ


   
  Copyright ® 2007
  All rights reserved use of this site is maintained and updated by Computer System Department, Office of Computer Services,Kasetsart University
  Last maintained and updated: 13 March 2013