ในกรณีที่โปรแกรม Patch ใหม่ๆ โปรแกรม Automatic Updates บนเครื่องไคลเอ็นท์จะทำการตรวจสอบและดาวน์โหลดโปรแกรม Patch จากเครื่องบริการ WSUS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ โดยอัตโนมัติในเวลา 12.00 น. ผู้ใช้จะสังเกตุเห็นรูปไอคอน Automatic Updates ปรากฎอยู่ที่ task bar เมื่อมีโปรแกรม Patch ใหม่ๆ ดังรูป

ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรม Patch ใหม่นี้ได้โดย Double click รูปไอคอน Automatic Updates ที่ปรากฎอยู่ที่ task bar หรือคลิกที่ Start > Control Panel > Windows Updates และคลิก Install Updates ดังรูป

เครื่องผู้ใช้งานจะทำการ Download Patch ใหม่ที่มีการ Updates มาติดตั้งที่เครื่อง

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งโปรแกรม Patch เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Restart Now หรือสามารถ Restart ภายหลังได้

*หมายเหตุ  ในกรณีที่ท่านต้องการให้เครื่องไคลเอ็นท์ตรวจสอบโปรแกรม Patch ใหม่จากเครื่องบริการ WSUS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องรอเวลาที่กำหนด ท่านสามารถทำได้โดยคลิ๊กปุ่มStart > Allprogram > Accessories > Run จะปรากฎ Command Prompt ดังรูป ให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ wuauclt.exe /detectnow  คลิก OK 
Copyright ® 2007
All rights reserved use of this site is maintained and updated by Computer System Department, Office of Computer Services,Kasetsart University
Last maintained and updated: 13 March 2013