ตรวจสอบการติดตั้ง


การตรวจสอบว่าการติดตั้งใช้งานบริการ WSUS สามารถใช้งานได้แล้ว
1. คลิ๊กปุ่ม Start > Control Panel จากนั้นคลิกที่ Window Update ดังรูปที่ 1

2. จากนั้นคลิกที่ Change Settings

3. หากภายใต้ Importtant Updates ไม่สามารถคลิกเปลี่ยนสถานะได้ แสดงว่าการตั้งค่าถูกต้อง เครื่องจะทำการ Updates Service ต่างๆจากเครื่อง WSUS 
Copyright ® 2007
All rights reserved use of this site is maintained and updated by Computer System Department, Office of Computer Services,Kasetsart University
Last maintained and updated: 13 March 2013