1. การยกเลิกใช้งานบริการ WSUS จะต้องมีการลบข้อมูล Registry ของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิ๊กปุ่มStart > Allprogram > Accessories > Run จะปรากฎ Command Prompt ให้พิมพ์คำสั่งในการลบข้อมูล Registry ในช่องของ Command Prompt ดังนี้ reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate และคลิ๊กปุ่ม OK

2. ระบบจะยืนยันสอบถามว่าท่านต้องการลบข้อมูล Registry จริงหรือไม่ เพื่อยืนยันการยกเลิกการใช้งาน ให้กดปุ่ม Y เพื่อยืนยัน (Y หมายถึง yes  N หมายถึง No) 
Copyright ® 2007
All rights reserved use of this site is maintained and updated by Computer System Department, Office of Computer Services,Kasetsart University
Last maintained and updated: 13 March 2013