การใช้งานบริการ WSUS จะใช้งานผ่านบริการ Automatic Updates ของระบบปฏิบัติการ Windows โดยที่ท่านสามารถตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ารองรับการใช้งานบริการ WSUS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้หรือไม่ ดังนี้

1. คลิ๊กปุ่ม Start > Settings > Control Panel จากนั้นคลิกที่ Window Update ดังรูปที่ 1

2. จากนั้นคลิกที่ Chaneg Settings

3.  หากปรากฏดังรูปด้านล่างแสดงว่าสามารถติดตั้งใช้งานบริการ WSUS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้


 


 
Copyright ® 2007
All rights reserved use of this site is maintained and updated by Computer System Department, Office of Computer Services,Kasetsart University
Last maintained and updated: 13 March 2013